AGRO JESENICE u Prahy, a.s.


Hlavními úkoly implementace nového informačního sytému bylo zajištění kompletního převodu stávajícího informačního systému ProfES do nového moderního prostředí IMES. Tento převod představoval v první fázi zajištění kompletních převodů dat a centralizaci zpracování veškerých ekonomických a provozních agend společnosti (vč. propojení všech decentralizovaných středisek a mrazírny Vestec). Po realizaci této úvodní fáze došlo k postupné implementaci dalších agend, konkrétně mezd a personálního systému s důrazem na vnitropodnikové členění zpracovávaných činností (stroje, výkony, zakázky), dále pak implementaci dopravy a strojů s ohledem na externí a vnitropodnikovou fakturaci a přípravě komunikačního rozhraní s obchodními řetězci. Celá tato fáze byla završena přípravou specifických rozborů a kalkulací pro potřeby řízení všech vnitropodnikových útvarů i celého podniku.

Realizace celého procesu probíhala dle schváleného harmonogramu i rozpočtu postupně po jednotlivých agendách za plného provozu a bez omezení provozu objednatele.
 
Po předání do rutinního užívání systému je zajišťována účinná podpora zpracování vzdáleným přístupem, případně dle potřeby přímo v sídle společnosti. Nové verze systému jsou distribuovány na základě legislativních změn přibližně 2*ročně, dílčí aktualizace probíhají zcela automaticky bez zásahu objednatele.
 
Ing. Karel Nagy, ekonom společnosti
AGRO Jesenice u Prahy a.s.

Máte zájem? Kontaktujte nás


Adresa společnosti

logo
SOFTWARE OK Příbram, s.r.o.
tř. Kpt. Olesinského 43
261 01 Příbram II
E-mail
hotline@softok.cz
Najděte nás na Facebooku
Načítám, prosím vydržte...