PATRIA Kobylí, a.s.


Informační systém IMES pomáhá produkovat víno

Obchodní společnost PATRIA Kobylí, a.s., se zabývá zemědělskou i nezemě- dělskou výrobou a hospodářskou činnost zahájila 1.1.1999.
Mezi hlavní zemědělské aktivity patří vinohradnictví s následnou výrobou jakostních odrůdových vín. Patria Kobylí,a.s., je významným producentem ovoce, především meruněk, broskví, jablek, hrušek a švestek. V polní výrobě se pěstuje potravinářská a krmná pšenice, ječmen, hrách, kukuřice, krmné plodiny a nově sója. Živočišná výroba je zaměřena na produkci mléka, hovězího a vepřového masa.
Nejdůležitějším odvětvím nezemědělské výroby je zpracování plastických hmot do širokého spektra výrobků jako jsou - rodinné bazény, domovní čistírny odpadních vod, odlučovače ropných látek, skladovací a technologické nádrže a nejrůznější zakázkové výrobky podle přání zákazníka.
 

 Situace před implementací IS IMES

Jelikož možnosti předchozího systému ASŘ ZPok v prostředí DOS již byly z hlediska rostoucích požadavků uživa- tele nedostatečné, rozhodlo vedení spo- lečnosti v roce polovině roku 2010 o přechodu na informační systém IMES. Garantem implementace se stala společnost U2Brno, s.r.o.
 

Cíle řešení ERP IMES

Centralizovat zpracování v jediné databázi na platformě Microsoft SQL s důslednou integrací reportů do prostředí MS Office 2007/2010
Podat efektivní reporting výsledků hospodaření pro potřeby managementu firmy
Zajistit elektronickou komunikaci s partnery  (objednávky, smlouvy,…)
Snížit náklady na lidské zdroje
Sledovat a vyhodnocovat používané výkony/činnosti, zakázky a jednotlivá střediska
Získat okamžitou kontrolu nad hospo- dařením všech středisek včetně cashflow jednotlivých středisek a nikoli pouze celé firmy
 

Implementace informačního systému IMES

 
Na základě připraveného plánu zavedení bylo ve druhé polovině roku 2010 pro- váděno skolení obsluhy systému IMES včetně nastavení databáze IMESu. K zahájení ostrého zpracování klíčových modulů potom došlo v lednu 2011. 
V březnu 2011 pak běžely v rutinním provozu všechny moduly IMES. Po zbytek roku 2011 se provedlo kompletní doladění všech požadovaných funkciona- lit systému IMES dle požadavků uživate- le a provoz systému je již zcela rutinní. 
V roce 2012 bylo zavedeno mobilní řízení skladu  - prodej vín pomocí mobilních terminálů.
Od počátku roku 2012 se provádí propo- jení mezd systému IMES s externím docházkovým systémem, který spo- lečnost využívá. V lednu 2011 byla dále propojena s modulem Fakturace a Účet- nictví  externí aplikace prodeje vína a dá- le externí aplikace pro sledování nákla- dů, rozpracovanosti a ziskovosti zakázek na středisku zpracování plastických hmot. 
 

Technologie a statistika

Informační systém IMES v současné době využívá cca 50 aktivních uživatelů, kteří systém využívají pro získávání základních i rozborových informací pro potřeby řízení na všech stupních společnosti s důrazem na získání potřebných informací v reálném čase. 
 
IMES je provozován na centrálním serveru s 8-jádrovým procesorem Xeon, 16 GB RAM, využívá databázi Microsoft SQL Server 2008 R2 a operační systém Microsoft Windows Server 2008. Stanice jsou běžná PC, nejčastěji s operačním systémem Windows XP, Vista nebo 7 s 1-2 GB RAM. Vzdálená střediska jsou připojována přes firemní VPN síť. Aktuálně se v IMESu ročně ukládá cca 1.000.000 záznamů, databáze má po více než jednom roku ostrého provozu velikost cca 2 GB. 
 

Máte zájem? Kontaktujte nás


Adresa společnosti

logo
SOFTWARE OK Příbram, s.r.o.
tř. Kpt. Olesinského 43
261 01 Příbram II
E-mail
hotline@softok.cz
Najděte nás na Facebooku
Načítám, prosím vydržte...